Szkoła Po Godzinach

O nas

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie składa się ze szkoły podstawowej i przedszkola.

W 18 oddziałach w szkole uczy się 396 uczniów, a w przedszkolu w 6 grupach uczy i wychowuje się 130 dzieci.

Kadrę pedagogiczną stanowi 54 doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z pełnym wykształceniem pedagogicznym, 22 osoby to pracownicy obsługi i administracji.

W szkole działa Zespół Terapeutyczny: psycholog, pedagog, logopedzi i terapeuci.

Placówka w swojej infrastrukturze posiada stołówkę szkolną, zmodernizowany kompleks boisk, plac zabaw oraz parking dla pracowników.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej w liczbie 175 są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Strona www: zspzychlin.edupage.org

Strona FB szkoły: facebook.com/SP2Zychlin

Zespół

Aneta-Furman
Aneta Furman
logopedka, v-ce dyrektorka
Zawód logopedy jest moją pasją, a praca z dziećmi – niewyczerpanym źródłem inspiracji, radości i satysfakcji. W terapii logopedycznej ważne jest dla mnie holistyczne podejście, oparte na dobrej relacji i zaufaniu.
Anna-Bartczak
Anna Królikowska-Bartczak
psycholog
W pracy staram się rozpoznać zasoby młodego człowieka i odkrywać jego potencjał. Chciałabym, aby każda osoba neuroróżnorodna była akceptowana i miała możliwość rozwoju w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.
Beata-Kalinowska
Beata Kalinowska
filolog języka polskiego, etyczka
Zależy mi, by dzieci były nie tylko ludźmi dobrze wyedukowanymi, ale także szczęśliwymi, lubiącymi siebie i swoje życie. Dlatego staram mój model nauczania poszerzyć o elementy budowania dobrostanu uczniów.
Katarzyna-Bogacka
Katarzyna Bogacka
filolog języka angielskiego
W życiu osobistym i zawodowym lubię podejmować wyzwania i zdobywać nowe doświadczenia.
 
Magdalena-Antosiak
Magdalena Antosiak
pedagog, socjoterapeutka, oligofrenopedagog, terapeutka integracji sensorycznej
Moją pasją są ludzie, cieszę się na wspólne działania i odkrywania ich nowych pasji i możliwości.
Paulina-Jablonska
Paulina Jabłońska
filolog języka angielskiego
Każde wyzwanie jest dla mnie nową przygodą, którą przeżywam całą sobą. Dla mnie, każdy wysiłek jest wart swojej ceny, jeśli nagrodą jest szczery uśmiech dziecka.

Koordynator

Magdalena Antosiak

Koordynator projektu w Polsce
email: zychlinzsp@gmail.com