Szkoła Po Godzinach

Nazywam się Magdalena Antosiak. Jestem koordynatorką projektu “Szkoła po godzinach…”

Z wykształcenia jestem pedagogiem oświaty dorosłych, ale kilka lat pracy w jednym z łódzkich Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii uświadomiła mi, że dzieci i młodzież to moje powołanie.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym pracuje jako nauczyciel współorganizujący kształcenie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem ponadto socjoterapeutą, oligofrenopedagogiem i terapeutą integracji sensorycznej.

Jednym z moich największych osiągnięć zawodowych jest praca w szkołach międzynarodowych w Danii, gdzie nabyłam wiele inspiracji do zmian jakie mogę wnieść do systemu polskiego.

Moją pasją są ludzie, cieszę się na wspólne działania i odkrywania ich nowych pasji i możliwości.