Szkoła Po Godzinach

Konferencja Żychlin 2024

W dniach 21-22 marca 2024 odbyła się konferencja będąca podsumowaniem działań wykonywanych w ramach realizacji projektu „Szkoła po godzinach”. W trakcie konferencji uczestnicy projektu przedstawili jego główne cele oraz sposoby ich realizacji. Odbyły się również prelekcje specjalistów:
  • „Rodzice w świecie dziecka z SPE” – Anna Królikowska – Bartczak – psycholog
  • „Wady wzroku u dzieci z SPE”- Martyna Skonieczna – optometrysta
  • „Jak wykorzystać nowe technologie (TIK) w edukacji i terapii dzieci z SPE” – Zyta Czechowska NDON specjalni.pl
  • „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym”- prof. WASE dr Jakub Andrzejczak.
Odbył się też panel dyskusyjny.