Szkoła Po Godzinach

Jestem nauczycielem jezyka angielskiego od 2002 r. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym pracuję na tym stanowisku w szkole podstawowej i przedszkolu.

Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika.

Praca w roli nauczyciela przynosi mi dużo satysfakcji i radości. Jako nauczyciel ustawicznie doskonalę się zawodowo i poszerzam swoje kompetencje w celu wspierania wszechstronnego rozwoju moich uczniów i sprostania oczekiwaniom współczesnej edukacji.

W życiu osobistym i zawodowym lubię podejmować wyzwania i zdobywać nowe doświadczenia.