Szkoła Po Godzinach

„Szkoła po godzinach”

Wyrównanie szans dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Celem projektu jest wzrost aktywności i samodzielności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Żychlinie. Dostęp do innowacyjnej edukacji, zapewniającej wyrównanie szans uczniów, biorących udział w projekcie, oraz ograniczenie barier i dysproporcji w dostępie do usług edukacji szkolnej.   Stworzenie przestrzeni dla nauczycieli biorących udział w projekcie do rozwoju swoich kompetencji pedagogicznych poprzez inspirację i nawiązanie więzi z norweskimi nauczycielami.
ROZWÓJ
Udział nauczycieli w kursie ICDP i COS; wizyty w norweskich przedszkolach i szkołach; obserwacja metod pracy; uczestnictwo w warsztacie o tematyce samorozwoju; wymiana doświadczeń i wiedzy podczas zorganizowanej konferencji w Oslo.
ZABAWA
Projekt obejmie ok. 30 dzieci z klas I-VI, w wieku 7-12 lat z opiniami o dysleksji, z deficytami percepcyjnymi, problemami sensorycznymi, objawami zespołu Aspergera, ADHD, deficytami w zakresie procesów poznawczych i objawami autyzmu. Planuje się przeprowadzenie 21 różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.
DOKSZTAŁCANIE
Spotkania oraz konsultacje dla rodziców.
DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Organizacja spotkań z innymi nauczycielami ze szkoły w celu dzielenia się doświadczeniami i zdobytą wiedzą.
WSPARCIE
Organizacja konferencji w Żychlinie i okazanie wsparcia w rozwoju lokalnej społeczności
INSPIRACJA
Wsparcie kompetencji pedagogów poprzez zapoznanie się z norweskim podejściem do edukacji oraz pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.
ROZWÓJ KOMPETENCJI
Udział nauczycieli w kursie ICDP i COS; wizyty w norweskich przedszkolach i szkołach; obserwacja metod pracy; uczestnictwo w warsztacie o tematyce samorozwoju; oraz wymiana doświadczeń i wiedzy podczas zorganizowanej konferencji w Oslo.

Znajdź nas i bądź na bieżąco

Informacja o dofinansowaniu

„Szkoła po godzinach – wyrównywanie szans dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” korzysta z dofinansowania o wartości 68.471 € otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Jego celem jest wzrost aktywności i samodzielności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Żychlinie.

Dostęp do innowacyjnej edukacji, zapewniających wyrównanie szans uczniów, biorących udział w projekcie, oraz ograniczenie barier i dysproporcji w dostępie do usług edukacji szkolnej.